Bodembeheer

Plant u een project waarbij grondwerken nodig zijn? Dan is strategisch bodembeheer cruciaal vanaf het ontwerp om de kosten zo beperkt mogelijk te houden door onder andere grondafvoer te combineren met een eventueel noodzakelijke sanering. Om het bodembeheer in Uw ontwerp te kunnen integreren moet er evenwel voorafgaand bodemonderzoek uitgevoerd worden.

Envirosoil heeft als bodemdeskundige de ervaring en expertise om de juiste strategie te bepalen en u te adviseren over de te volgen procedures en de te gebruiken technieken bij bodemonderzoek en sanering. Middels bemonstering en bodemanalyse onderzoeken we mogelijke oplossingen en geven we gepast advies voor een duurzaam bodembeheer. We maken daartoe een duidelijk en gedetailleerd plan van aanpak op dat in elke fase van het project kan worden bijgestuurd. Kwestie van een optimaal resultaat te bereiken en de kosten te minimaliseren en onder controle te houden.

Ontdek hier wat we voor u kunnen doen.

De bodem is een waardevol goed en moet te allen tijde goed beheerd worden.

  • Is de bodem door bepaalde activiteiten verontreinigd en vormt dit een risico voor de gezondheid en de omgeving? Dan moet dat risico bij vaststelling weggenomen worden om de omgeving te vrijwaren of om het betreffende terrein opnieuw te kunnen gebruiken. Het wegnemen van dat risico vergt doorgaans een bodemsanering.
  • Wordt er grond verplaatst bij bouwprojecten of infrastructuurwerken? Dan moet worden vermeden dat door grondverzet er verontreinigde grond zou verplaatst worden naar niet verontreinigde locaties. Vooraleer het grondverzet op te starten is bodemonderzoek aangewezen voor de bepaling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en eventuele verontreiniging door menselijke activiteit vast te stellen. Op basis van het resultaat van het grondonderzoek kan de af te graven grond gericht lokaal hergebruikt worden of gericht afgevoerd worden zonder nieuwe verontreiniging te creëren.
  • Calamiteiten (brand, botsing tussen voertuigen,…) kunnen ook aanleiding geven tot bodemverontreiniging. Dit zijn dan nieuwe verontreinigingen die zo snel mogelijk een volledige sanering vergen.