Indicatief onderzoek

Indicatief onderzoek

Heeft u een stuk bouwgrond gekocht, verkoopt u een perceel of wilt u op een terrein waar er vroeger een potentieel vervuilende activiteit heeft plaatsgevonden een bouwproject opstarten? Dan is een bodemonderzoek aangewezen (en vaak zelfs verplicht).

We beginnen met een indicatief of oriënterend onderzoek. Hierin kijken we eerst naar het verleden. Welke activiteiten werden er uitgevoerd? Waren die vervuilend van aard? Vervolgens onderzoeken we of de bodem van het terrein verontreinigd is. Als erkend bodemdeskundige hebben we de ervaring en expertise om de kwaliteit van de bodem en het grondwater accuraat vast te stellen via staalname en steekproeven (bv. grond- en watermonsters). We hanteren daarbij de procedures en normen zoals die door de regionale overheden zijn vastgelegd.

Het indicatief onderzoek focust op:

  • Het inventariseren van de bodemverontreiniging
  • Het uitvoeren van bodemonderzoek in risicozones waar potentieel vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden
  • Het nemen en analyseren van monsters van de bodem en het grondwater
  • Het aftoetsen van de vastgestelde concentraties van verontreinigende stoffen in relatie tot de onderzochte activiteiten
  • Het vergelijken van de concentraties met de geldende gewestelijke normen

Wordt er na staalname een overschrijding van de normen vastgesteld. Dan is er sprake van bodemvervuiling en moet er worden overgegaan tot een afperkend onderzoek.

Lees meer over afperkend onderzoek

Zoekt u een efficiënte oplossing voor bodemonderzoek?

Contacteer ons