Bodemonderzoek

Envirosoil is bovendien erkende bodemdeskundige waardoor de rapporten opgemaakt volgens een specifiek stramien gebruikt kunnen worden voor het verkrijgen van een bodemattest.

Om de kosten van een preliminair, verkennend of oriënterend bodemonderzoek te beperken, voeren we altijd eerst een historisch onderzoek uit. Zijn er in het verleden activiteiten geweest op het betreffende terrein of in de directe omgeving? Welk soort van activiteit en op welke plaats? Op basis van de resultaten kunnen we dan beslissen of verder onderzoek verplicht of aangewezen is. Hierbij gaan we stapsgewijs te werk. Vanaf 2019 moet in Vlaanderen asbest ook systematisch als een standaard verdachte stof in het onderzoek opgenomen worden.

In dringende gevallen en zeker bij acute nieuwe verontreinigingen (accidenten, calamiteiten, …) kunnen een aantal stappen van het bodemonderzoek worden overgeslagen en meteen tot een sanering worden overgegaan. Kwestie van snel de kern van het probleem weg te nemen. Een afsluitend grondonderzoek moet dan bepalen of alle bodemverontreiniging verwijderd is.

Hiervoor kan u bij ons terecht

  • Bodemonderzoek
  • Bodemadvies
  • Bodemsanering (via ontgraven en afvoeren verontreinigde grond en/of diverse in situ-technieken)
  • Grondwatersanering
  • Oplossingen en advies op maat