Grondwaterbemonstering en -monitoring

Grondwaterbemonstering en -monitoring

Envirosoil heeft permanent 3 ploegen op de baan voor het bemonsteren van het grondwater van peilbuizen in het kader van milieuhygiënisch onderzoek maar ook voor het monitoren van stijghoogtes,…

Envirosoil heeft daarbij een jarenlange ervaring in grondwatermonitoring. Dit is wat u van ons mag verwachten:

  • Een meetnet en monitoringsplan opstellen of optimaliseren
  • De metingen uitvoeren via een netwerk van strategisch geplaatste peilbuizen
  • Herhalingsmetingen uitvoeren (noodzakelijk voor het opvolgen van fluctuaties van het grondwater)

Alle meetapparatuur (pH, Ec, O2, Redox) wordt dagelijks gecontroleerd op hun juistheid en indien nodig opnieuw gekalibreerd. De controlegegevens worden geregistreerd.

U kunt bij ons ook terecht voor studies rond onder meer zettingsrisico’s bij grondwaterverlagingen. Contacteer onze specialisten.

Zoekt u een efficiënte benadering voor uw onderzoeksboringen en in situ technieken?

Contacteer ons