Afvalstoffen als secundaire grondstoffen (circulaire economie) – Gevaarlijke afvalstoffen

Al dan niet bebouwde terreinen klaarmaken voor een nieuwbouwproject? Daarbij komt heel wat kijken. Envirosoil is naast specialist in bodemonderzoek en sanering, ook expert in waterbodemonderzoek, duurzaam slopen, asbest- en bodemsanering en afvalmanagement. Onze specialisten bekijken graag samen met u hoe u op de meest economisch en maatschappelijk verantwoorde manier uw project kan realiseren.

Zoekt u een efficiënte oplossing voor bodemonderzoek?

Contacteer ons