Sanering waterbodem en sediment

Een sanering van de waterbodem (van waterlopen, vijvers, meren, …) vraagt een heel eigen aanpak. Bovendien hebben omgevingsfactoren een sterke invloed op de verspreiding van de verontreiniging. Ze bepalen mee hoe het onderzoek en de sanering van de waterbodem en het sediment kunnen gerealiseerd worden.