Bodemsanering

Bodemsanering

In de laatste fase van het bodemonderzoek focussen we op het beheer van de vastgestelde risico’s. Hiervoor onderzoeken we de meest efficiënte manier om de sanering uit te voeren. Of volstaat een opvolging (monitoring) van de evolutie van het risico?

De keuze van technieken is van verschillende factoren afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de locatie, de aard en ernst van de bodemvervuiling en de bestemming van de locatie. Echter vooraleer er begonnen kan worden met de sanering is meestal een bodemonderzoek verplicht. Inmiddels zijn wij als erkende bodemdeskundige zeer vertrouwd met de vereiste werkmethodes en hebben wij ruime ervaring met bodemsanering.

Dit mag u van ons verwachten:

  • Opstellen van het bodemsaneringsproject (ontgraving, grondverzet, afvoer verontreinigde grond, in-situ technieken, …) door onze gespecialiseerde deskundigen
  • Coördinatie en begeleiding van de bodemsanering
  • Coördinatie en begeleiding van de sanering van het verontreinigd grondwater
  • Coördinatie en begeleiding van de bescherming van de omgeving door het eventueel aanbrengen van een afdek- of leeflaag

Envirosoil beschikt zowel over de expertise voor het opstellen van het bodemsaneringsproject als over de expertise voor de begeleiding  om elke sanering efficiënt en kostenbesparend te laten uitvoeren. Contacteer ons gerust voor meer informatie.