Bodemdeskundige met meer dan 25 jaar ervaring

Envirosoil is een pionier in bodemonderzoek in België. Opgericht in 1992 hebben we de voorbije 25 jaar een grote expertise opgebouwd in alle facetten van het (milieuhygiënisch) bodemonderzoek en de milieuproblematiek. Grondboringen en plaatsen van peilputten, staalname bodem en grondwater, ontwerpen en begeleiden sanering bij bodemberontreiniging, grondverzet … We benaderen elk project vanuit een wettelijk én economisch oogpunt. Die pragmatische aanpak en ons flexibel inzetbaar team van 45 ervaren medewerkers (projectmanagers, milieuspecialisten en eigen teams voor staalname en grondboringen) is vandaag nog altijd een van onze belangrijkste troeven en uw beste garantie op een kwaliteitsvolle en snelle uitvoering van uw opdrachten.

Actief in 3 gewesten

We zijn actief en hebben vestigingen in de 3 gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië. We zijn dan ook door de respectievelijke overheden erkend als bodemdeskundige en werken voor elk aspect van het bodemonderzoek binnen het vastgelegde wettelijk kader (o.a. van het bodemsaneringsdecreet VLAREBO in Vlaanderen, de Ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het “Décret relatif à la gestion des sols” in Wallonie).

Onze diensten

Bedrijven, overheden, studiebureaus, bouwbedrijven en particulieren kunnen bij ons terecht voor een uitgebreide waaier aan bodemonderzoeksdiensten:

  • Uitvoeren van boringen, plaatsen van peilputten en staalnames door eigen teams
  • Opstellen van officiële bodemrapporten en milieurapporten
  • Opstellen en begeleiden van saneringsprojecten
  • Advies verlenen in bodemkundige en milieugerelateerde kwesties
  • Opstellen van sloopopvolgingsplannen en asbestinventarissen
  • Bemonsteren van afvalstoffen

Zoekt u een efficiënte oplossing voor bodemonderzoek?

Contacteer ons