Bodemsanering: ontwerp

Bodemsanering: ontwerp

Heeft u een stuk grond dat u wil verkopen of bewerken? Maar is er sprake (of een vermoeden) van verontreiniging en is beheer of een actieve bodemsanering vereist? Envirosoil heeft als bodemdeskundige de expertise in huis om u daarin te adviseren.

Een bodemsaneringsproject heeft als doel de werkwijze te bepalen voor het wegnemen van de bodemverontreiniging. Zo’n sanering hoeft niet noodzakelijk op zichzelf uitgevoerd te worden maar kan bij voorkeur ingepast worden in de herontwikkeling van een verontreinigd terrein om door synergie de kosten te beperken. Het afgraven en verwijderen van vervuilde grond kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met het uitgraven van een ondergrondse parking. Of omgekeerd: bij beperkte bodemvervuiling kan de plaats van de ondergrondse parking worden voorzien op een plaats waar geen verontreiniging aanwezig is om de kosten voor het grondverzet te drukken.

Het is duidelijk dat vanuit een economisch standpunt het concept van het bodemsaneringsproject, met name het ontwerp van de sanering hetzij het beheer van de bodemverontreiniging in sterke mate beïnvloed kan worden door het toekomstige gebruik van het betreffende terrein.

Het is dan ook van belang om bij het herontwikkelen van terreinen met bodemvervuiling te rade te gaan bij een ervaren bodemdeskundige. Envirosoil heeft een jarenlange ervaring in het ontwikkelen van strategieën voor bodemsanering en bodembeheer. Zelfs bij complexe en zwaar verontreinigde locaties verzekeren we u een betrouwbare, hoogwaardige en economische uitvoering met het oog op een optimaal resultaat. Daar kunt u op vertrouwen. Een team deskundigen staat u bij, vanaf het ontwerp van het bodemsaneringsproject tot en met het eindverslag (het afsluiten van de grondwerken en de eventuele sanering) om tot de meest kostenefficiënte benadering te komen. Contacteer ons voor meer informatie.

Meer weten over bodembeheer?

Contacteer ons