Risicoanalyse

Risicoanalyse

Na het afperkend onderzoek volgt een risico- en urgentieanalyse. In zo’n studie peilen we naar het risico van de vastgestelde bodemverontreiniging op de mens, de omgeving (in belangrijke mate het grondwater) en het ecosysteem.

De risicoanalyse houdt rekening met alle elementen en factoren die op het lokale terrein een invloed kunnen hebben op de mobiliteit van de verontreiniging in de bodem, het grondwater en de lucht (via uitdamping). Dat zijn, bijvoorbeeld, de vloerbedekking, een kelder, de afwezigheid van oppervlakkig grondwater, de diepte van de vervuiling, de toegang tot het terrein … Hiervoor gebruiken we als bodemdeskundige beproefde officiële standaard evaluatiemodellen.

Verontreinigingen die een (ernstig) risico inhouden voor de mens, het grondwater en het milieu en nieuwe verontreinigingen zullen of kunnen leiden tot een noodzakelijke sanering. In andere, minder urgente gevallen kunnen maatregelen worden getroffen om de evolutie van de bodemvervuiling op te volgen of risicobeheersmaatregelen op langere termijn te nemen.

Lees meer over bodemsanering