Uitrusting

Envirosoil heeft alle middelen en mensen in huis voor het correct uitvoeren van bodemonderzoeken en saneringen (met eigen boorteams, labo’s …). Als bodemkundige zijn we ook goed geplaatst om u bij te staan met milieugerelateerde diensten.

We beschikken over:

  • Manuele boorploegen
  • Specialisten voor staalname van grondwater
  • Boortorens met elk hun eigen specifieke mogelijkheden

Bijkomend beschikken we over een aantal specifieke toestellen die ons helpen elk bodemonderzoek in de meest optimale omstandigheden uit te voeren: MIP, Totaalstation, GPS’en met FLEPOS-verbinding (nauwkeurige opmetingen) en injectieapparatuur voor pilootproeven in het kader van saneringen.

Zoekt u een efficiënte oplossing voor bodemonderzoek?

Contacteer ons