Second Opinion

Second Opinion

Wat moet u doen bij een (onvoorzien) schadegeval of calamiteit met een bodemverontreiniging tot gevolg? Een lek in een mazouttank, bijvoorbeeld, of vrijgekomen diesel na een incident, een accidentele lozing, een breuk in een brandstofleiding of een overvulling van een tank. Snel optreden om de gevolgen van de bodemverontreiniging te beperken is de boodschap.

Envirosoil helpt u bij calamiteiten met:

  • Het begeleiden van de bodemsanering (inperking en onmiddellijke verwijdering van de verontreiniging)
  • Het onderhouden van contacten en het maken van afspraken met de overheden
  • Het opmaken van een eindverslag bij het afronden van de bodemsaneringswerken

Envirosoil heeft teams stand-by die bij een calamiteit snel en efficiënt ingrijpen en de juiste procedures kunnen opstarten zodat de omvang van de verontreiniging tot een minimum beperkt wordt. Aansluitend kan Envirosoil de verwijdering van de verontreinigde bodem begeleiden met controles en finaal een verslag opmaken wanneer alle verontreiniging verwijderd is.

Opgelet

Worden niet beschouwd als een onvoorziene gebeurtenis: het ontdekken van een stortplaats, lekkages door opslag van autowrakken of andere afvalstoffen enz. Contacteer ons voor meer informatie.

Meer weten over bodembeheer?

Contacteer ons