Second Opinion

In het kader van grotere en complexe saneringsdossiers kan het raadzaam zijn advies in te winnen bij een 2de onafhankelijke deskundige. In dergelijke second opinion dossiers kan de expertise van onze senior deskundigen bijdragen tot een andere  en aanvullende inkijk in complexe saneringsdossiers zonder van voorafaan te moeten herbeginnen.

Waarom een tweede opinie nuttig kan zijn? Bij de verkoop van een terrein of het uitvoeren van een bodemsanering zijn vele partijen betrokken (de eigenaar of exploitant, de koper, de overheid, de notaris, de aannemer, mogelijks de verzekeringsmaatschappij of rechtbank). Elke partij heeft andere belangen. Als betrokken partij kan het dan interessant zijn om het oordeel te kennen van een 2de bodemdeskundige.

Envirosoil biedt de volgende second opinion diensten aan:

  • Eenvoudige second opinion zijnde het beoordelen van de uitgevoerde onderzoeken
  • Een eigen controle-onderzoek uitvoeren (incl. kostenraming saneringswerken)
  • Gedetailleerde offertes opmaken

Contacteer onze specialisten voor meer informatie.