Sloopinventaris, sloopopvolgingsplan

Sloopinventaris, sloopopvolgingsplan

Tijdens de sloop of de ontmanteling van een gebouw of kunstwerk (wegen, bruggen,…) komen er op de werf verschillende afvalstoffen vrij. Als bouwheer bent u dan meestal verplicht een ‘Sloopinventaris afvalstoffen’ te laten opmaken. Envirosoil heeft de ervaring om dergelijke inventarissen op te maken. We hanteren daarbij de leidraad van OVAM. Daarnaast stellen we, indien gewenst en nuttig, een sloopopvolgingsplan volgens Tracimat op om de  afvalstoffen tegen de gunstigste voorwaarden te kunnen afvoeren en te laten verwerken tot secundaire grondstoffen en het dure te storten volume zo beperkt mogelijk te houden.

Voor elke afvalstof vermeldt de inventaris:

  • de benaming van de afvalstof
  • de bijhorende EURAL-code
  • de geschatte hoeveelheid (in kubieke meter of in ton) die bij de werken zal vrijkomen
  • de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt
  • de verschijningsvorm
  • een fotoreportage

Naast het inventariseren van alle aanwezige materialen bekijken we eveneens stapsgewijs hoe de afbraak het best kan aangepakt worden en via welke weg de afvalstromen optimaal kunnen worden verwerkt. Dit wordt in het kader van Tracimat het ruimer uitgewerkt Sloopopvolgingsplan. Vanaf het najaar van 2018 beschouwen de meeste brekers bouwpuin zonder Tracimat Sloopopvolgingsplan als puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP) zelfs al is het ongevaarlijk puin. Anderzijds wordt niet gevaarlijk bouwpuin geproduceerd met een Tracimat Sloopopvolgingsplan zonder meer als puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) beschouwd.

Vragen over het opmaken van een sloopinventaris en/of een sloopopvolgingsplan? Contacteer onze specialisten.

Zoekt U een oplossing voor de materialen die vrijkomen bij afbraakwerken, renovaties, ruimingswerken, ... 

Contacteer ons