Sloopinventaris, sloopopvolgingsplan

Tijdens de sloop of de ontmanteling van een gebouw of kunstwerk (wegen, bruggen,…) komen er op de werf verschillende afvalstoffen vrij. Als bouwheer bent u dan meestal verplicht een ‘Sloopinventaris afvalstoffen’ te laten opmaken. Envirosoil heeft de ervaring om dergelijke inventarissen op te maken. We hanteren daarbij de leidraad van OVAM. Daarnaast stellen we, indien gewenst en nuttig, een sloopopvolgingsplan volgens Tracimat op om de  afvalstoffen tegen de gunstigste voorwaarden te kunnen afvoeren en te laten verwerken tot secundaire grondstoffen en het dure te storten volume zo beperkt mogelijk te houden.

Voor elke afvalstof vermeldt de inventaris:

  • de benaming van de afvalstof
  • de bijhorende EURAL-code
  • de geschatte hoeveelheid (in kubieke meter of in ton) die bij de werken zal vrijkomen
  • de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt
  • de verschijningsvorm
  • een fotoreportage