Afperkend onderzoek

Afperkend onderzoek

Is er op een terrein een grondverontreiniging vastgesteld? Via een afperkend onderzoek brengen we de omvang van de bodemverontreiniging gedetailleerd in kaart. Op basis van deze informatie kunnen we dan de risico’s verder onderzoeken en de aard en graad van de bodemvervuiling bepalen.

Het afperkend onderzoek focust op:

  • Het horizontaal (oppervlakte) en verticaal (diepte) afbakenen van de bodem- en grondwaterverontreiniging
  • ​Het nauwkeurig onderzoeken van de verontreinigde zone om te vermijden dat een te groot gebied wordt afgebakend en moet worden onderzocht
  • Het bepalen van de tijd waarin en de plaats waar de grondverontreiniging zich heeft voorgedaan om een zo correct mogelijke inschatting te kunnen maken van de risico’s, de omvang van de sanering en de verantwoordelijkheden.
  • Het inschatten van de risico’s en het vastleggen van de te volgen next steps (vuilvracht, grondverzet, sanering …)

De resultaten van het afperkend bodemonderzoek zullen dus duidelijk maken of wellicht een bodemsanering aan de orde is. Zo krijgt u ook al een redelijk goed idee van de kostprijs van een eventuele sanering.

Lees meer over risicoanalyse