Grondverzet

Grondverzet

Moet u grond (laten) uitgraven? En gaat het om meer dan 250 kubieke meter of 'verdachte grond'? Dan kan die grond niet vrij vervoerd worden. Er is een voorafgaand onderzoek nodig of tussenkomst van specifieke aannemers.

Wilt u echter de kosten op voorhand kennen en de beste marktrprijzen bekomen voor het uitvoeren van de werken  dan is een onderzoek voorafgaand aan het hergebruik de aangewezen methode ook voor hergebruik op het terrein zelf.

Envirosoil beschikt voor dergelijke onderzoeken over een specifiek team medewerkers die zorgen voor het opmaken van het onderzoeksvoorstel. Dit voorstel omvat de bemonsteringsstrategie rekening houdende met de historiek, het geplande project, de omvang, de beoordeling van de analyseresultaten en het opmaken van het Technische Verslag (Vlaanderen) met een besluitvorming die realiseerbaar is voor de aannemer. De bemonstering voor het onderzoek kan zowel voorafgaand aan de uit te voeren grondwerken op de locatie uitgevoerd worden als op de eventuele hopen die als tussenstockage aangelegd worden.

Envirosoil beschikt, voor de bemonstering, over eigen staalname ploegen (manueel en machinaal) waarbij machinaal dieptes tot 25 à 30 meter gehaald kunnen worden in functie van de soort ondergrond. Envirosoil kan hierdoor op korte termijn inspelen op nagenoeg alle vragen in het kader van grondverzet.

Meer weten over bodembeheer?

Contacteer ons