Afvalstoffen en andere materialen

Afvalstoffen kunnen mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen als secundaire grondstoffen gebruikt worden. Voor bepaalde afvalstoffen (goed gedefineerde en goed traceerbare afvalstromen,..) kan een grondstofverklaring voor gebruik als secundaire grondstof verkregen worden. De betreffende afvalstof moet echter nog steeds op regelmatige basis bemonsterd en onderzocht worden op de op te volgen verontreinigende stoffen. Contacteer hiervoor onze specialisten.