Expertise

Envirosoil is een pionier in bodemonderzoek. Als bodemkundige hebben we de voorbije 25 jaar een grote expertise opgebouwd in alle facetten van het bodemonderzoek en de milieuproblematiek (staalname, watertoets, sanering, grondverzet …). We benaderen elk project vanuit een wettelijk én economisch oogpunt. Die pragmatische aanpak en ons flexibel inzetbaar team van 45 ervaren medewerkers in de 3 gewesten is vandaag nog altijd een van onze belangrijkste troeven.

Wij werken voor:

  • De industrie: kleine bedrijven, kmo’s, grote lokale en internationale ondernemingen
  • Overheden en parastatalen: OVAM, BIM, NMBS, Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, ...
  • Sectorfondsen: Vlabotex, Bofas, …
  • Studiebureaus en experten: grondverzet, sloop- en asbestinventarissen, sloopopvolgingsplannen, expertises, infiltratieproeven, calamiteiten, second opinion, bemalingsstudies,...
  • Bouwbedrijven, immobiliën en projectontwikkelaars: bodemonderzoeken, grondverzet, optimalisatie ontwerp bij verontreinigde gronden, kostenraming sanering, …
  • Natuurlijke personen (privaat): onderzoeken in functie van wettelijke verplichtingen, herontwikkelingen, overdrachten en successie, schadegevallen, ...

Vragen over onze expertise? Contacteer ons geheel vrijblijvend voor een afspraak.