Asbest en asbestinventaris

Asbesthoudende materialen zijn gevaarlijke afvalstoffen en moeten apart met de nodige voorzorgen verwijderd worden. Plant u verbouwings- of afbraakwerken in een potentieel asbesthoudend gebouw? Dan is een voorafgaand asbestonderzoek een absolute noodzaak.

Envirosoil beschikt over verschillende specialisten om asbesthoudende en/of asbestverdachte materialen te herkennen en de vereiste inventaris op te maken met eventueel bijkomende analyse van de verdachte materialen ter bevestiging van de al dan niet aanwezigheid van asbest in die materialen met toevoeging van de bestaande indelingen van asbest met onder meer de indeling in niet hecht-gebonden en hechtgebonden asbest.