Asbest en asbestinventaris

Asbest en asbestinventaris

Asbesthoudende materialen zijn gevaarlijke afvalstoffen en moeten apart met de nodige voorzorgen verwijderd worden. Plant u verbouwings- of afbraakwerken in een potentieel asbesthoudend gebouw? Dan is een voorafgaand asbestonderzoek een absolute noodzaak.

Envirosoil beschikt over verschillende specialisten om asbesthoudende en/of asbestverdachte materialen te herkennen en de vereiste inventaris op te maken met eventueel bijkomende analyse van de verdachte materialen ter bevestiging van de al dan niet aanwezigheid van asbest in die materialen met toevoeging van de bestaande indelingen van asbest met onder meer de indeling in niet hecht-gebonden en hechtgebonden asbest.

Asbestonderzoek uitvoeren in het kader van VLAREBO (bodemonderzoeken) of VLAREMA (asbestonderzoek op granulaten, verhardingslagen zoals onderfunderingen van wegen, gebouwen,…) volgens de in de CMA opgenomen methodes. Om de risico’s van een eventuele asbestverontreiniging zo goed mogelijk in te schatten, combineren onze deskundigen alle nodige veiligheidsprocedures en technieken met het oog op een correct asbestonderzoek.

Asbestadvies nodig of vragen over asbestverwijdering? De specialisten van Envirosoil zijn ter beschikking.

Envirosoil heeft de expertise en de vereiste certificaten om al uw bodem- en asbestvraagstukken met de grootste zorg aan te pakken. Calamiteiten pakken we bovendien snel en efficiënt aan. We staan ter beschikking om tussen te komen bij (milieu)incidenten, calamiteiten en andere noodsituaties. Contacteer ons geheel vrijblijvend voor een afspraak.

Zoekt U een oplossing voor de materialen die vrijkomen bij afbraakwerken, renovaties, ruimingswerken, ... 

Contacteer ons