Grondboringen

Grondboringen

Boringen worden uitgevoerd zowel om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen als om de bouwtechnische kwaliteit te bepalen. Het doel van de boring moet wel op voorhand bepaald worden.

In de boorgaten kunnen er eventueel peilbuizen geplaatst worden om de kwaliteit en het gedrag van het grondwater te bepalen. De stromingsrichting en de snelheid van het grondwater hangen af van de doorlatendheid van de bodemlagen. De boorwerkzaamheden worden met de nodige zorg en omzichtigheid voorbereid en uitgevoerd.

De voorbereiding

 • Opvragen van de plannen van kabels, leidingen en riolen voor putboringen en grondboringen op openbaar terrein
 • Afstappen van de boorpunten met de opdrachtgever
 • Gebruik van kabeldetectieapparatuur en/of voorboren/voorgraven voorafgaand aan de grondboring
 • Eventueel, in overleg, het verplaatsen van het boorpunt voor de grondboring als de bovenste lagen te puinrijk zijn en niet doorboord kunnen worden zonder mechanische hulpmiddelen

De uitvoering

 • Tijdens het boren kunnen PID-metingen uitgevoerd worden voor het opsporen, localiseren en kwalitatief meten in het boortraject van vluchtige verbindingen. Andere vergelijkbare metingen (zoals olie-water reactie,…) behoren tot de mogelijkheid.
 • Elke boorploeg beschikt over de meest recente en nauwkeurige apparatuur voor het opmeten van de locaties van de boorpunten of het situeren van vooraf vastgelegde boorlocaties.
 • De boorgegevens van een grondboring worden door de boorploeg geregistreerd via een handheld computer.
 • Alle boorapparatuur wordt tussen de verschillende grondboringen grondig gereinigd en iedere avond extra nagezien en gereinigd met hoge druk lans.
 • De boorploegen worden in hoofdzaak ingezet voor milieuhygiënisch bodemonderzoek maar kunnen ook ingezet worden voor onderkenningsboringen en het plaatsen van monitoringspeilputten rond bouwwerken.
 • De manuele ploegen zijn volledig uitgerust met het materieel nodig voor het uitvoeren van putboringen en grondboringen in verscheidene grondsoorten. Naast de klassieke boren (Edelman, Klei, Grind,…) hebben ze ook steeds de uitrusting mee om grondboringen uit te voeren via pulsen met werkwater (boorbuizen en puls) en om eventueel verhardingen (kernboor) en puin te doorboren (ramguts).
 • De machinale ploegen worden naargelang de capaciteit en de techniek van hun boormachine toegewezen in functie van de vereisten van de site waar de grondboring moet uitgevoerd worden. Dit wordt in belangrijke mate bepaald door de geologie van de te onderzoeken site, het doel van de grondboring (bodemstaal nemen met peilbuisplaatsing, enkel peilbuisplaatsing, ...) en de grootte en diepte van het boorgat. Envirosoil beschikt over 5 boormachines waarvan 3 met direct push dual tube techniek gecombineerd met volle en holle avegaartechniek. Daarnaast hebben we 1 machine met verbuizing en pulstechniek gecombineerd met direct push dual tube respectievelijk volle en holle avegaartechniek en 1 machine met volle en holle avegaar- en spoelboortechniek. De verschillende machines hebben diverse accessoires waardoor specifieke technieken toegepast kunnen worden alsook in diverse omstandigheden geboord kan worden zoals bijvoorbeeld vanop een ponton tot een redelijke diepte onder de waterlijn.

Overheden, eigenaars en potentiële kopers van terreinen kunnen onze boorteams inschakelen om een duidelijk zicht te krijgen op de opbouw van de bodem. Onze specialisten geven daarbij een duidelijke beschrijving van de bodemsamenstelling. Contacteer hen voor meer informatie.

Envirosoil heeft een VCA*-certificaat.

Zoekt u een efficiënte benadering voor uw onderzoeksboringen en in situ technieken?

Contacteer ons