Grondboringen

Boringen worden uitgevoerd zowel om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen als om de bouwtechnische kwaliteit te bepalen. Het doel van de boring moet wel op voorhand bepaald worden.

In de boorgaten kunnen er eventueel peilbuizen geplaatst worden om de kwaliteit en het gedrag van het grondwater te bepalen. De stromingsrichting en de snelheid van het grondwater hangen af van de doorlatendheid van de bodemlagen. De boorwerkzaamheden worden met de nodige zorg en omzichtigheid voorbereid en uitgevoerd.